Пошук
Close this search box.

Політика Конфіденційності

Дана Політика Конфіденційності персональних даних (далі по тексту – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-сайт «Все про діабет», розташований за адресою https://diabet.org.ua (далі по тексту – Сайт), може отримати про користувача під час використання Сайту і його програм.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. У цій Політиці Конфіденційності використовуються наступні терміни:
   1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені Сайту, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
   2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
   3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
   4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
   5. «Користувач сайту» – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
   6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача та який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
   7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та її умовами обробки Персональних даних Користувача, з Правилами та Умовами Використання Веб-сайту, а також прийняття Користувачем Згоди Користувача на обробку Персональних даних.
  2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.
  3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.
  4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність Персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.
 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності Персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту.
  2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті і можуть включати в себе, не обмежуючись, наступну інформацію:
   1. ім’я та/або прізвище Користувача;
   2. контактний телефон Користувача;
   3. адресу електронної пошти (e-mail);
   4. область і населений пункт проживання;
   5. адресу доставки поштової кореспонденції.
  3. Сайт, зокрема, використовує Google Analytics і статистичний скрипт системи Фейсбук («піксель») – сервіси для веб-аналітики, які дозволяють аналізувати те, яким чином Користувачі використовують Сайт, аналізувати демографічні дані та категорії інтересів Користувачів і створювати списки ремаркетингу на основі цих даних.
  4. Сайт може використовувати інформацію з cookies відповідно до Політики використання cookies, адреса попередньої сторінки і інші службові дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувача і не є персональними даними.
  5. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають cookies для повноцінного функціонування.
  6. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
   1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для відправки поштової кореспонденції.
   2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
   3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів від Користувача.
   4.  Підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем.
   5. Створення облікового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
   6. Відправки повідомлень Користувачу Сайту.
   7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
   8. Надання Користувачеві, з його згоди, спеціальних пропозицій, інформації, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
   9. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
 5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати Персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання запитів Користувача, оформлених на Сайті.
  3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
  4. При втраті або розголошенні Персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення Персональних даних.
  5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням Персональних даних Користувача.
 6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
  1. Користувач зобов’язаний:
   1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
   2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
  2. Адміністрація сайту зобов’язана:
   1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
   2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3 цієї Політики Конфіденційності.
   3. Вживати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
   4. Здійснити блокування Персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних Персональних даних або неправомірних дій.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням Персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2, 5.3 і 7.2 цієї Політики Конфіденційності.
  2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
   1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення,
   2. Була отримана третьою стороною до моменту її отримання Адміністрацією сайту,
   3. Була розголошена за згодою Користувача.
 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають у відносинах між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення Претензії – письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору.
  2. Одержувач Претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання Претензії письмово повідомляє заявника Претензії про результати розгляду Претензії.
  3. При недосягненні угоди суперечку буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
  4. До даної Політиці конфіденційності та до відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача, але з попереднім повідомленням Користувача про такі зміни.
  2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
  3. Всі пропозиції або питання по даній Політиці конфіденційності слід повідомляти одним з наступних шляхів:
   1. направити електронний лист за адресою [email protected];
   2. надіслати лист або звернутись за адресою ТОВ «Ново Нордіск Україна», вул. Болсуновська, 13-15, iQ Бізнес Центр, 01014, м. Київ, Україна.
  4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці Cайту за адресою https://diabet.org.ua/polityka-konfidentsiynosti/