Пошук
Close this search box.

Згода на Обробку Персональних Даних

Цим засвідчується, що, відправляючи будь-яку форму з даного сайту (далі – «Звернення»), Ви (далі – «Заявник», «Суб’єкт персональних даних») даєте згоду ТОВ «Ново Нордіск Україна», вул. Болсуновська, буд. 13-15, iQ Бізнес Центр, 01014, м. Київ, Україна (далі – «Компанія»), на обробку своїх персональних даних, в тому числі імені, адреси електронної пошти, номеру телефону мобільного зв’язку, іншої інформації, що відноситься до Вас як до Суб’єкту персональних даних, яку Ви вказуєте в електронному вигляді в заповненій формі (далі – «Персональні дані»). Даючи таку згоду, Ви підтверджуєте, що дієте вільно, своєю волею і в своїх інтересах.

Персональні дані не включають інформацію, що представляє особливий ризик для прав і свобод Суб’єктів персональних даних, а саме: інформацію про расове, етнічне та національне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та/або організаціях, професійні спілки, релігійні організації або в громадських організаціях світоглядної спрямованості, інформацію про стан здоров’я, статевого життя, біометричні або генетичні дані; інформацію про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності, про застосування щодо Суб’єкта персональних даних заходів в рамках досудового розслідування, про прийняття за Суб’єкту персональних даних заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», про вчинення стосовно Суб’єкта персональних даних тих чи інших видів насильства, про місцезнаходження та/або шляхи пересування Суб’єкта персональних даних.

Отримані від Вас Персональні дані обробляються з метою здійснення функцій, обов’язків і виконання дій для надання Вам необхідної інформації відповідно до Вашого Звернення, а також для можливості подальшого зв’язку з Вами, діють протягом терміну зберігання Компанією Персональних даних Заявника, встановленого законодавством України, і можуть бути Вами відкликані. У разі відкликання Вами Згоди на обробку Персональних даних Компанія має право продовжити обробку Персональних даних без Вашої згоди при наявності передбачених законом підстав.

Обробка Персональних даних Заявника здійснюється Компанією в суворій відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.10.

Дана Згода надається на здійснення будь-яких дій щодо Персональних даних, які необхідні або бажані для досягнення зазначеної вище мети, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення, видалення, а також здійснення будь-яких інших дій з Персональними даними Заявника відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.10, Компанія забезпечує конфіденційність Персональних даних, не допускаючи їх розкриття третім особам без Вашої згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

Відповідно до законодавства України про захист персональних даних, Ви маєте право отримати інформацію про обробку Ваших Персональних даних, направити запит або вимогу за наступними адресами:

  • для електронних звернень: [email protected]
  • для звернень в письмовій формі: ТОВ «Ново Нордіск Україна», вул. Болсуновська, буд. 13-15, iQ Бізнес Центр, 01014, м. Київ, Україна

UA24OB00002